ข่าวประชาสัมพันธ์
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ํากว่าสายสะพาย ประจําปี ๒๕๖๓

โพสต์6 พ.ค. 2564 21:29โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ํากว่าสายสะพาย ประจําปี ๒๕๖๓

แบบบันทึกการประเมิน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน

โพสต์26 มี.ค. 2562 01:28โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

แบบบันทึกการประเมิน

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561

โพสต์25 ก.ย. 2561 02:23โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

คู่มือการปฏิบัติงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์27 มิ.ย. 2561 01:43โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงานใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แบบรายงานข้อมูลการจัดทำ ID Plan คลิกที่นี่ค่ะ

โพสต์8 มิ.ย. 2559 20:37โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2559 20:40 ]

เอกสารการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาตนเองด ID Plan

โพสต์30 มี.ค. 2559 21:47โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ID Plan รายละเอียดตามเอกสารดังนี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปี 2557

โพสต์24 พ.ย. 2557 22:45โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้าง
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการในโรงเรียน รับสมัครระหว่างวันที่ 
2 - 8 ธันวาคม 2557  สอบคัดเลือกวันที่ 20 ธันวาคม 2557 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

1-10 of 17