ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา เนื่องในวโรกาศพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562

โพสต์25 ต.ค. 2561 00:45โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามแนบ

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561

โพสต์25 ก.ย. 2561 02:23โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

คู่มือการปฏิบัติงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์27 มิ.ย. 2561 01:43โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงานใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แบบรายงานข้อมูลการจัดทำ ID Plan คลิกที่นี่ค่ะ

โพสต์8 มิ.ย. 2559 20:37โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2559 20:40 ]

เอกสารการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาตนเองด ID Plan

โพสต์30 มี.ค. 2559 21:47โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ID Plan รายละเอียดตามเอกสารดังนี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปี 2557

โพสต์24 พ.ย. 2557 22:45โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้าง
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการในโรงเรียน รับสมัครระหว่างวันที่ 
2 - 8 ธันวาคม 2557  สอบคัดเลือกวันที่ 20 ธันวาคม 2557 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

โพสต์24 ก.ค. 2557 23:21โดยพิพัฒน์ ตะภา

 อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

            ปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2556 และ 2557 ตามที่กระทรวงศึกษา เสนอ เพื่อให้อัตราเงินเดือนแรกบรรจุให้ใกล้เคียงกับข้าราชการพลเรือนสามัญ และยึดโยงตามบัญชีเงินเดือนชั่วคราวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรอง ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนมีผลในวันที่ 1ม.ค. 2557 ดังนี้

1.บุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อันดับครูผู้ช่วย ให้ปรับอัตราใหม่เป็น 15,050 บาท จากเดิม 11,920 บาท

2.ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อันดับครูผู้ช่วย 15,800 บาท จากเดิม 12,530 บาท

3. ประกาศนียบัตรบัณทิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อันดับครูผู้ช่วย 15,800  บาท จากเดิม 12,530 บาท

4.ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อันดับครูผู้ช่วย 17,690 บาท จากเดิม 15,430 บาท

5.ปริญญาโททั่วไป อันดับครูผู้ช่วย 17,690 บาท จากเดิม 15,430 บาท

6.ปริญญาโทที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี อันดับครูผู้ช่วย 18,690 บาท จากเดิม 16,570 บาท

7.ปริญญาเอก อันดับครูผู้ช่วย 21,150 บาท จากเดิม 19,100 บาท

1-10 of 15