การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โพสต์24 ก.ค. 2557 23:17โดยพิพัฒน์ ตะภา
ตัวอย่างการถ่ายรูปติดบัตรข้าราชการบำนาญ

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

           การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับตามลำดับในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และตามกำหนดนัดหมายของทางราชการ และหมายกำหนดการจากสำนักพระราชวัง ในที่นี้ จะขอกล่าวเฉพาะ การประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ช้างเผือก และ มงกุฎไทย ดังนี้

  

                                                     
                             บุรุษ ท.ช.ท.ม.ต.ช. และ ต.ม. ประดับโดยสวมแพรแถบคล้องคอ โดยให้ห่วงและ 
                      แพรแถบห้อยดวงตราออกมานอกเสื้อระหว่างกระดุมเม็ดที่หนึ่ง กับขอข้างล่างที่ ขอบคอเสื้อพองาม 
                      และให้ประดับดวงตราที่มีลำดับรองลงมาไว้ระดับ กระดุมเม็ดที่สอง โดยใหแพรแถบลอดออกมา
                      ระหว่างกระดุมและขอบล่างของรังดุมพองาม
                                                                                
                                                                               
                            สตรี ให้ประดับแพรแถบห้อยดวงตราที่หน้าบ่าซ้ายทั้งหมด ทุกชั้น ส่วนเฉพาะ ท.ช. และ ท.ม. 
                       ทีมีดาราด้วยนั้น ให้ประดับเหมือนบุรุษ


                                                                              
             การสวมสายสะพายบุรุษ และ สตรี

ม.ป.ช. และ ม.ว.ม. จะสวมสายสะพายบ่าซ้ายเฉียงขวา
ป.ช. และ ป.ม. จะสวมสายสะพายบ่าขวาเฉียงซ้าย

          การประดับดารา

ให้ประดับไว้ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายระดับใต้ชายปกกระเป๋า โดยให้เรียงลำดับสูงและต่ำในแนวเดียวกัน หรือเยื้องกันไปทางเบื้องซ้าย

ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประกอบด้วย ท.ช.ท.ม.ต.ช.ต.ม.จ.ช.จ.ม.บ.ช.,และ บ.ม. 
เครื่องราชฯ ชั้น ท.ช. และ ท.ม. จะมีดาราเพื่อไว้ประดับด้วย ส่วนชั้นอื่น ๆ จะมีเฉพาะแพรแถบ ห้อยดวงตรา เท่านั้น จะสามารถประดับได้เมื่อได้รับการประกาศนามในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

Comments