แบบบันทึกการประเมิน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน

โพสต์26 มี.ค. 2562 01:28โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

แบบบันทึกการประเมิน

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน

Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
26 มี.ค. 2562 01:28
ĉ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
26 มี.ค. 2562 01:28
Comments