ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปี 2557

โพสต์24 พ.ย. 2557 22:45โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้าง
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการในโรงเรียน รับสมัครระหว่างวันที่ 
2 - 8 ธันวาคม 2557  สอบคัดเลือกวันที่ 20 ธันวาคม 2557 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
Ċ
กลุ่มงาน สพป.ชย.1,
24 พ.ย. 2557 22:45
Comments